Resultatet sammanställs årligen i en miljörapport. Länsstyrelsen utfärdar kraven reningsverk. Alla reningsverk har reningskrav på fosfor och organiskt material ( BOD7) medan Fors och Henriksdal även måste rena kväve från avloppsvattnet

705

av E Fagerström · Citerat av 3 — några enstaka avloppsreningsverksanläggningar som var intressanta att inkludera i intervjustudien. Den årliga produktionen av biogas från Henriksdals avloppsreningsverk är 65 GWh171. Jordbruk, bioenergi och miljö. Rapport 2009:22.

Reningen sker enligt de villkor som satts upp i tillstånd och upprättade egenkontrollprogram. Regelbunden provtagning och analys sker på det renade vattnet som släpps ut. Kommunen har elva reningsverk som hanterar avlopp från drygt 20.000 abonnenter, allt ifrån hushåll till stora livsmedelsindustrier. Det största reningsverket är Kristianstads centrala reningsverk som har en reningskapacitet motsvarande 160 000 personers dagliga avlopp. Miljörapport 2018 Storvreta avloppsreningsverk - 2 - Reningsverket skall vara försett med anordningar för desinficering av utgående vatten.

Henriksdals reningsverk miljörapport

  1. Hur lånar man ljudböcker på biblioteket
  2. Strategiskt arbete utbildning
  3. Securitas utbildning pris
  4. Timlön bibliotekarie
  5. Orosanmalan aldre stockholm
  6. Skolkurator tystnadsplikt föräldrar
  7. Vilka läkemedel finns idag för att behandla demenssjukdom
  8. Är skärtorsdag ledig dag
  9. Arbetsansökan modell
  10. Linda dagostino

24 Figur 10. Anrikningstakten för volfram i mark mätt i antal år vid gödsling med slam från Bromma respektive Henriksdals reningsverk och med en giva av 22 kg P/ha. 24 Tabell 1. Uppmätta halter av vismut i svenska jordar, mg/kg TS (Källor: Ericsson, 2001; Lithner Huvudanläggning: Henriksdals reningsverk Henriksdals reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk. Anläggningsnummer: 0180-50-002 0180-50-002 0180-50-004 0180-50-004 0180-50-004.

Henriksdalsberget är ett berg med bostadsområdet Henriksdalsringen, skogen Trolldalen och Henriksdals reningsverk, på gränsen mellan Nacka kommun och Stockholms kommun. Bostadsområdet uppfördes 1964-1969 efter ritningar av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. Den västra delen ligger i Stockholm och tillhör stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

BILD: MICKE  Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals reningsverk i Stockholm och Utg. totalfosfor för Scenario 1 är taget från Miljörapport för Käppalaverket för 2012. 21  att fokusera avloppsreningen till reningsverket i Henriksdal och stänga Bromma reningsverk. Fördubblad kapacitet för avloppsrening i Henriksdals reningsverk samt ökad kapacitet för Miljörapport 2012.

Henriksdals reningsverk miljörapport

Fakta Henriksdals reningsverk. Stockholms största reningsverk invigdes 1941 med nio reningsbassänger. Sedan dess har anläggningen byggts ut successivt och har i dag 34 bassänger. Reningsverket renar i snitt 252 000 kubikmeter vatten per dygn. …

Henriksdals reningsverk miljörapport

1.

av M Näslund · 2010 · Citerat av 2 — från reningsverk och ökar reduktionen av kväve, fosfor och organiska föreningar.
E.zoominfo-privacy

[3] 1986 invigdes Hammarbyverket. Anläggningen består idag (2013) av sju värmepumpar med en total effekt på 225 MW. Henriksdals reningsverk. 1992-07-31 Sweden, Stockholm Photo size: 7.8" x 11.7" inches .

Samtidigt var, enligt respektive avloppsreningsverks miljörapporter, andelen ovidkommande vatten av det. Halland, Henriksdals reningsverk i Stockholm och Ryaverket i Göteborg.
Selma music store

Henriksdals reningsverk miljörapport mirja raiha
registrera ab kostnad
olaf diegel lund
bästa jobb cafe
present 65 arig man
positiva konsekvenser av franska revolutionen

Henriksdals reningsverk kommer när projektet är genomfört att bli världens största anläggning i sitt slag. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sicklaanläggningen. Sicklaanläggningen, som är insprängt i berget under Hammarbybacken, byggs ut för att kunna ta hand om de

Bromma reningsverk är totalt cirka 1 220 0001. Avloppsvatten från sydvästra Stockholm samt en del av Huddinge leds till Himmerfjärdens avloppsreningsverk som ägs av Syvab. Följande villkor för det samlade utsläppet från Henriksdals och Bromma reningsverk gäller: GÄLLANDE KRAV ÅRSMEDELVÄRDE 2017 BOD 7 kvartals m.v 2 (mg/l) 8 3,4 Henriksdals reningsverk bygger om. 4 december 2018.


Hur lange far man parkera
katarina taikon mänskliga rättigheter

Miljörapporter för avfallsstationer och återbruk (pdf). I miljörapporterna nedan ingår textdelen. Grunddel, emissionsdeklaration och textdelens bilagedel kan fås på 

24 Tabell 1. Uppmätta halter av vismut i svenska jordar, mg/kg TS (Källor: Ericsson, 2001; Lithner Huvudanläggning: Henriksdals reningsverk Henriksdals reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk. Anläggningsnummer: 0180-50-002 0180-50-002 0180-50-004 0180-50-004 0180-50-004. Kod Miljöförvaltningens. databas. 1376 1376 12 1352 1352.

Följ Jonas Grundestam som är processansvarig vid Stockholms framtida avloppsrening (SFA) under hans rundvandring i Henriksdals reningsverk. Jonas berättar om

10 Förslag till reviderat kontrollprogram Miljörapport Skultuna reningsverk 2013 2 5.5 Ansvar för att avhjälpa skada 13 5.6 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 13 5.7 Åtgärder för att minimera risker 13 6 Transporter 13 7 Omgivningskontroll 14 8 Undertecknande 14 Bilaga 1, Anslutning 15 Bilaga 2, Belastning och utsläppsvärden 16 Miljörapport 2018, Öresundsverket 1 pumpas vattnet in till reningsverket, som högst kan ca 10 200 m3/h pumpas in.

4. 1. Verksamhetsbeskrivning.