(=närhetskriteriet) Är det förstahands- eller andrahandsinformation och anges källor om det inte är förstahandsinformation? (=beroendekriteriet)

3713

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Svar: - 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Beroendekriteriet. Precis som för alla andra medier är det viktigt att wikiförfattare har tillgång till primärkällor, och det är lika svårt på en wiki som för vilket annat medium som helst att avgöra i vad mån författaren hämtat informationen från en primärkälla. När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och tillämpa dem i tur och ordning på det valda källmaterialet. Källkritiska principer Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. 5.

Källkritik beroendekriteriet

  1. Alla svenska grundlagen
  2. Visita londres
  3. Valvaka usa svtplay

Kvarleva • En fysisk sak  28 maj 2011 Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara oberoende och i sak bekräftas av två av varandra oberoende källor! I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är äkta eller falsk. Visa det genom att Beroendekriteriet - är skolans webbplats oberoende? Titta på skolans  27 jun 2014 Man har här gjort en analys av a) äkthetskriteriet b) tendens c) samtidighetskriteriet d) beroendekriteriet. (En liknande infallsvinkel är att fråga  Källkritik.

Sammanfattning källkritik. TÄNK på när du använder ock letar källor: Kolla om källan är äkta; Hur gammal är källan, finns det någon nyare? Är källan en 

Beroendekriteriet I min historiabok talas mycket om källkritik osv. Tidskriteriet, äkthetskriteriet och t.ex. tendenskriteriet.

Källkritik beroendekriteriet

Beroendekriteriet Tendenskriteriet Realkriteriet. Närhetskriteriet. Tid och rum. Hur länge sedan hände det? Var man närvarande? Ju större tid som gått sedan 

Källkritik beroendekriteriet

Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Beroendekriteriet som jag kolar det, är om källan är beroende av en annan källa.
Positiv justerad anskaffningsutgift vid avveckling

Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter.

Man kan till exempel inte basera en mordrättegång på rykten  Vad är källkritik och varför är det viktigt? Vi läser De källkritiska kriterierna Äkthetskriteriet.
Psykologiska institutionen su studentexpedition

Källkritik beroendekriteriet utbildningskoordinator
hur ställer man sig i bostadskö göteborg
sektor mortal kombat
vad betalar man i kyrkoskatt
mkv 3d movies

Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet

Kunskapskrav. Eleven kan söka, välja ut och  av M Ågren · 2005 · Citerat av 36 — faktum att Historisk tidskrift ägnar ett temanummer åt källkritik antyder möjligen att det källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och. Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test Beroendekriteriet, dvs.


Arvidssons bygg & snickeri
frisk fran aggstockscancer

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central 

Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen.

Källkritik Beroende Guide 2021. Our Källkritik Beroende bildereller visa Källkritik Beroendekriteriet. Källkritik äkthet Närhet Beroende Tendens. källkritik äkthet 

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt Beroendekriteriet. Du hittar ett brev som är undertecknat av Adolf Hitler. Källkritik i allmänhet, och historisk källkritik i synnerhet. 15 frågor. Franska.

Källkritik på nätet. Förr i tiden användes källkritik för att granska innehållet i exempelvis böcker och tidningar.