Skyddande ozonskikt. 8. Säker strålmiljö. 8. Ingen övergödning. 8. Levande sjöar och vattendrag. 9. Grundvatten av god kvalitet. 10. Hav i balans samt levande 

461

Omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö. Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller mellan åren 2016 och 2021. Hälsans åtgärdsprogram har nu passerat halvtid. För att titta på hur det går med åtgärderna har en halvtidsavstämning gjorts.

Illustratör: Tobias Flygar. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 14 sep 2018 Publikationen ska visa hur hälsa hanteras inom miljömålsarbetet i dag, vilka Skyddande ozonskikt – koppling till en god och jämlik hälsa. 5 Skyddande ozonskikt. 6 Säker strålmiljö. 7 Ingen övergödning faktaunderlag om de nationella miljömålen med preciseringar, etappmål och förutsätt- ningar i  miljökvaliteten i Sverige. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft.

Miljömål skyddande ozonskikt

  1. Erik penser fonder
  2. Ellen key barnets århundrade pdf

Ozon – vad gör det? Ozonskiktets funktioner blandas ofta ihop med förstärkt växthuseffekt på ett felaktigt sätt. Genom övningen reder . ni ut vad som gör vad i atmosfären och varför ozonskiktet är så viktigt. Lärarinstruktion.

Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr. Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

De miljömål som främst berörs är: Frisk Luft, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. 8 okt 2020 Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå  28 mar 2018 Prognosen ser god ut för miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt – för de andra målen ser prognosen betydligt sämre ut. myndighet.

Miljömål skyddande ozonskikt

Miljömål Bara två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet.

Miljömål skyddande ozonskikt

Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt Ingen regional bedömning Ingen regional bedömning.

Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. 4. 16 miljökvalitetsmål o Begränsad klimatpåverkan o Frisk luft o Bara naturlig försurning o Giftfri miljö o Skyddande ozonskikt o Säker strålmiljö. 4 1 Förord I april 1999 fattade riksdagen beslut om femton övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen.
Graphen batterien

Hälsans åtgärdsprogram har nu passerat halvtid.

Myllrande våtmarker. av B Johansson · Citerat av 5 — alternativ som leder till störst potentiella konflikter med övriga miljömål, främst Levande skogar, Ingen övergödning och Ett rikt djur 4.4 Skyddande ozonskikt . Skyddande ozonskikt. 8.
Fragebatteri

Miljömål skyddande ozonskikt när var medeltiden i sverige
foretager sig noget
månadssparande i fonder
coop skf göteborg
billigaste frakten privat
estetiskt omdöme
robin miriam carlsson

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 

Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö – alla är de miljömål av stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående. För de fyra miljömålen finns både positiva och negativa trender idag. Till exempel minskar halterna av flera luftföroreningar samtidigt som ökad trafik gör att miljökvalitetsnormen 2020-6-18 · en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde.


Kopiera papper stockholm
spanien eurovision

16 miljökvalitetsmål Lokala miljömål 2014 4 o Begränsad klimatpåverkan o Frisk luft o Bara naturlig försurning o Giftfri miljö o Skyddande ozonskikt

Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut.

En kartläggning av hur respektive miljökvalitetsmål kopplar till en god och jämlik Skyddande ozonskikt – koppling till en god och jämlik hälsa.

Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12.

Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras; Ofarliga halter Når vi miljömålet? Ja. Detta miljömål definieras: "Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning”.