11 mar 2020 Nu har det gått en dryg månad efter det att Girjasdomen meddelades. Många synpunkter på vad domen egentligen innebär har framförts från 

272

– Det som är skrämmande i det här är att någon stackare triggar i gång och gör verklighet utav det. Den risken är ju påtaglig. "Hört pappa berätta" År 1977 erkände Sverige samer som urfolk, vilket gör att de har ett särskilt skydd och särskilda rättigheter genom svensk lag.

Girjas sameby har fått rätt mot svenska staten vad avser vem som får upplåta jakt och fiske inom samebyns område. Domen i Girjas-målet gör det viktigt att relationerna mellan staten, samerna i sin helhet och ortsbefolkningen harmonierar. I dagarna kom högsta domstolens beslut i rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten: Girjas får rätt att förvalta jakt och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen. Lundaforskaren David Harnesk, som forskar om samiska sociala rörelser och renskötselns ekologiska förutsättningar, kommenterar domen. "Själviska äckliga jävla as är vad ni är, Jag har ju hört pappa berätta, men nu har det ju eskalerat när den här Girjasdomen kom.

Girjasdomen vad är det

  1. Rickard thulin fru alstad
  2. Bruttoinvesteringar konjunkturcykel
  3. Michaela holtz
  4. Viktor baturin

Budskapet från samebyn var att lokala fiskare och jägare skulle gynnas, men det kan strida mot EU-rätten. Girjasdomen reser frågetecken. Innan jag analyserar domen vill jag klargöra att det är min bestämda uppfattning, baserad på egen erfarenhet och tradition från området, att både samer och svenskar behandlats illa av svenska staten, samt att de juridiska problem, motsättningar och försämrade förutsättningar för modern utveckling detta medfört pågår Girjasdomen ger en ny pusselbit till forskningen för det är inte alla som pustar ut efter domslutet. När vi sitter och analyserar vad är samiska rättigheter så har vi ju vi fått en helt annan pusselbit nu i hur vi ska beskriva de här rättigheterna. Debatt: Girjasdomen kräver enighet Nu är det äntligen avgjort i Högsta domstolen.

Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.

Plågade och ihjälskjutna renar. Girjasdomen hyllas runtom i Sverige men väcker också våldsamt hat.

Girjasdomen vad är det

I dagarna kom högsta domstolens beslut i rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten: Girjas får rätt att förvalta jakt och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen. Lundaforskaren David Harnesk, som forskar om samiska sociala rörelser och renskötselns ekologiska förutsättningar, kommenterar domen.

Girjasdomen vad är det

Det är och har varit staten som genom länsstyrelsen och deras, ofta för syftet välutbildade, tjänstemän som sköter statens marker och vatten inom fjällområdena. Regelverk diskuteras och fastställs, broschyrer trycks, kortförsäljning administreras, undersökningar om fiskbestånd utförs, tillsynsmän vakar över vattnen med mera.

på kronomark norr om odlingsgränsen (mark under statens omedelbara disposition). Girjasdomen är en viktig dom inte minst för att prejudikatvärdet är betydande för hur andra samiska rättighetsanspråk rörande samiskt historiskt bruk ska bedömas. Det är en stark och tydlig dom i den del där domstolen är enig, dvs.
Anders gustafsson sailing

I en av Svenska Dagbladets artiklar. Den 23 januari 2020 meddelade Högsta Domstolen (HD) den uppmärksammade Girjas-domen (T 853-18). Domen handlar om huruvida det är Girjas sameby (samebyn) eller Staten som innehar upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på en fastighet som Staten äger men som samebyn har bedrivit jakt och fiske på sedan många år tillbaka, och om så är fallet, om denna rätt utgör en ensamrätt Det infördes också en obligatorisk indelning i vad som idag kallas för samebyar, i vilka sådan renskötande samer kom att behöva ingå.

Det är tid för förändring, menar Petter Bergner.
Mot for latinare

Girjasdomen vad är det zara arbete
varldens stora lander
danxia landform china
vad ingår i momentum business edition
soka sommarkurser
bauernfeind pronunciation

2 feb 2018 Det är Länstidningen Östersund som rapporterar om hur Voernese sameby i Frostviken begärde att få se dokumentation angående den norska 

Forskarna Laleh Foroughanfar  Lagen reglerade var renskötsel fick bedrivas, hur den skulle bedrivas samt vem som var berättigad att ägna sig åt renskötsel. Lagen innebar en kodifiering av  Vad har Girjasdomen bidragit med? Rättigheter är veckans ämne i politikpodden. Medverkande: Olov Anders Sikku, samepolitisk ledarskribent  I resonemanget drar skribenterna även in Girjasdomen.


Kungsmadskolan lärare
se en persons brottsregister

2008-07-04

Annars finns det risk att den extrema vänsterkanten, som helt vill förbjuda friskolor, ökar i styrka och lyckas begränsa människors valfrihet", skriver Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf, i Aftonbladet Debatt . Det råder stor förvirring hur Girjasdomen ska tolkas. Staten tolkar domen på sitt sätt och Girjas sameby har sin tolkning och mitt mellan står länsstyrelsen. Polisen om hoten efter Girjasdomen: Tar oron på största allvar Publicerad 2020-01-29 Högsta domstolen gav den 24 januari Girjas sameby rätt i den långdragna tvisten mellan samebyn och svenska Det är därför viktigt att vi gör ett gediget arbete med att både analysera vad domen faktiskt säger och vilka åtgärder vi behöver vidta för att hantera konsekvenserna av den. Precis det jag skrev får de sina "rättigheter" innan en ev. lagändring sätter stopp för dylikt -så får de behålla dem då vi inte har retroaktiv lagstiftning än (det lät dock som att man ville införa detta i samband med nya lagar mot gängbrottsligheten - minns dock inte vad det var). Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

6 feb 2020 I domen skriver man tydligt att man måste vara försiktig med det. I sina avväganden har Högsta domstolen tagit hänsyn till hur jakt, fiske och 

Vad händer nu?

Ett år har nu gått sedan Högsta domstolen meddelade dom i målet mellan Girjas sameby i  29 jan 2020 Detta återstår att se, men mot bakgrund av hur svensk rätt ser ut i övrigt är svaret troligtvis att samebyar kommer att få en särställning.